Kontaktujte nás

mta production s.r.o.


Sídlo


 • IČO: 47193051
  DIČ: 2023791220
  Nie sme platcami DPH
  bankové spojenie:
  Československá obchodná banka a.s
  č.ú.: 4018349217/7500
  IBAN: SK91 7500 0000 0040 1834 9217
  BIC (SWIFT): CEKOSKBX
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
  Oddiel: Sro
  Vložka číslo: 89778/B